Co zrobić gdy na umowie jest zaniżona kwota, a kupiony samochód posiada wady ukryte?

Co zrobić gdy na umowie jest zaniżona kwota, a kupiony samochód posiada wady ukryte?

Umowy kupna- sprzedaży używanych samochodów często nie odzwierciedlają rzeczywistej transakcji, gdyż widnieje na nich inna cena niż w rzeczywistości kupujący zapłacił, i choć takim działaniem strony umowy narażają się na odpowiedzialność karnoskarbową, pamiętać również należy, że podanie zaniżonej ceny w