Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne kupionego samochodu.

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne kupionego samochodu.

Mówiąc o wadach w zakupionym pojeździe w pierwszej kolejności na myśl nasuwają się wady mechaniczne, które utrudniają lub nawet zupełnie uniemożliwiają poruszanie się samochodem. W takim przypadku kupującemu przysługują względem sprzedawcy oczywiście określone roszczenia, sytuacja komplikuje się jednak nieco bardziej,