Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne kupionego samochodu.

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne kupionego samochodu.

Mówiąc o wadach w zakupionym pojeździe w pierwszej kolejności na myśl nasuwają się wady mechaniczne, które utrudniają lub nawet zupełnie uniemożliwiają poruszanie się samochodem. W takim przypadku kupującemu przysługują względem sprzedawcy oczywiście określone roszczenia, sytuacja komplikuje się jednak nieco bardziej,

Co zrobić gdy na umowie jest zaniżona kwota, a kupiony samochód posiada wady ukryte?

Co zrobić gdy na umowie jest zaniżona kwota, a kupiony samochód posiada wady ukryte?

Umowy kupna- sprzedaży używanych samochodów często nie odzwierciedlają rzeczywistej transakcji, gdyż widnieje na nich inna cena niż w rzeczywistości kupujący zapłacił, i choć takim działaniem strony umowy narażają się na odpowiedzialność karnoskarbową, pamiętać również należy, że podanie zaniżonej ceny w

Jak odzyskać pieniądze od sprzedającego gdy okazało się, że samochód ma wady ukryte?

Jak odzyskać pieniądze od sprzedającego gdy okazało się, że samochód ma wady ukryte?

Kupujący posiada obecnie wiele możliwości, aby przed zakupem używanego samochodu dokładnie sprawdzić jego stan i wyeliminować ryzyko, że nabędzie się przysłowiowego „kota w worku”, czyli że samochód będzie niesprawny lub będzie posiadał wady ukryte, zdarza się jednakże, że pomimo podjętych

Kupiony samochód okazał się powypadkowy – co może zrobić kupujący?

Kupiony samochód okazał się powypadkowy – co może zrobić kupujący?

Kupno używanego samochodu zawsze niesie ze sobą ryzyko, że sprzedawca „zapomni” wspomnieć o usterkach jakie posiada pojazd, bądź że pominie fakt, iż samochód jest np. powypadkowy. Takie działania niestety nadal stanowią nagminną praktykę, pamiętać jednakże należy, że kupujący w takiej